תנאי שימוש

להלן תנאי שימוש בין האתר "פורן סטאר" (להלן: "האתר") לבין כל אדם או גוף אשר בחר להיכנס לאתר זה או להמשתמש בו בכל צורה שהיא (להלן: "המשתמש").
האתר פורנסטאר מכיל סרטי סקס חינם של כוכבות פורנו. התכנים באתר מכילים תכנים פורנוגרפיים שחלקם קשים לצפייה. האחריות הבלעדית על הצפייה בתכנים אלו חלה עליך בלבד.
הינך מצהיר בזאת כי גילך עולה על 18 שנים. הכניסה לאתר והשימוש בכל אחד מדפיו אסורה בהחלט למי שלא מלאו לו 18 שנה לפחות.


האתר
האתר מספק תכנים למבוגרים בלבד המכיל קטגוריות שונות של כוכבות פורנו.כל הסרטים באתר נלקחים ממקורות חיצוניים שונים. האתר לא מתחייב כי הסרטים הם מדויקים, אמיתיים, נכונים, לא מפרים זכויות יוצרים כלשהם או תקינים. האחריות על כך חלה על הצדדי ג' השונים המספקים לאתר את הסרטים.
האתר משתמש בשירותיהם של ספקי שירותים ותקשורת והינו תלוי באספקת השירותים הנ"ל על מנת להבטיח את תקינותו ופעילותו. על כן, האתר לא מתחייב כי שירותי יינתנו ללא תקלות, בעיות, הפסקות או הפרעות כלשהן. למשתמש לא תהיה טענה, דרישה, בקשה כלפי האתר או מי מטעמו לרבות עובדיו, מנהליו ובעליו בגין כל נזק שייגרם לו, עקיף או ישיר עקב פעיות לא סדירה של האתר באופן מלא, חלקי, זמני או קבוע.
האתר מפנה לאתרים חיצוניים באמצעות קישורים/לינקים. האתר אינו אחראי לכל שימוש שתעשה בקישורים אלו ולכל נזק או הפסד שעלולים להיגרם לך עקב הכניסה לאתרים אלו. האחריות הבלעדית לכך היא עליך ועל האתר אליו נכנסת, בהתאם לתנאי השימוש והתקנון שלו.
האתר מכיל מודעות פרסומיות שונות. האתר לא יהיה אחרי בכל אופן שהוא לטיב השירותים/מוצרים המוצעים במודעות הפרסומיות, לתקינותם, נכונותם או דיוקם. הינך פוטר בזאת את האתר מכל תביעה, דרישה, טענה, בגין כל נזק או הפסד שעשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש באילו מהמפרסמים באתר.
האתר מתחייב לשמור על פרטיות ולא להעביר מידע לצד ג' כלשהו.

המשתמש
המשתמש מתחייב ומצהיר בזאת כי:
א. מלאו לו לפחות 18 שנה
ב. הוא מבין, יודע ומסכים כי באתר מופיעים תכנים קשים לצפייה וכי השימוש בתכנים אלו הוא על אחריותו הבלעדית.
ג. שלא להפיץ באתר תוכנות זדוניות כגון וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים וכדומה, וכן ספאם (דואר זבל) לאתר או למי ממשתמשי האתר.
ד. היה ויתבקש לכך, הוא ימסור באתר פרטים נכונים ומדויקים בלבד.
ה. שלא להפיץ באתר תכנים בלתי חוקיים כלשהם
ו.  שלא לפרסם מידע או תוכן כלשהו המהוו פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו ואשר צולם או שמו מוזכר בו ללא הרשאתו של המשתתף.


זכויות יוצרים

מלוא זכוית היוצרים והקניין הרוחני שייכים לאתר בלבד, זאת לרבות: תוכנה, קודים תכנותיים, טקסטים, לוגואים, מודעות גרפיות, רעיונות שיווקיים וכיו"ב.
חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אישי כלשהו בכל האמור לעיל, ללא הסכמה מרא ובכתב מהאתר או מי מטעמו.
מודגש בזאת כי הסרטים באתר נלקחים ממקורות חיצוניים, על כן האחריות על הסרטים באתר אינה חלה על האתר, אלא על האתרים מהם נלקחים הסרטים. אם נתקלת במקרה של הפרת זכויות יוצרים,
באפשרותך לפנות לאתר בבקשה להסיר את התוכן המפר אך אין האתר יכול להבטיח לך כי התוכן יוסר באופן מוחלט מרשת האינטרנט. האתר ימסור לך את שם האתר ממנו נלקח התוכן מפר הזכויות על מנת לאפשר לך לפעול באופן עצמאי מול אותו אתר חיצוני.


הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל.
הסמכות השיפוטית הבלעדית לכל טענה, דרישה או תביעה בהקשר להסכם זה תהיה של בתי המשפט האזרחיים בתל אביב-יפו בלבד.
האתר רשאי לשנות את פרטי ההסכם הנ"ל לפי שיקול דעתו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת או התרעה כלשהי למשתמש. האחריות הבלעדית להתעדכנות בפרטי ההסכם חלה על המשתמש בלבד.